STARTBIOO SZKOLEPROGRAMYWYDARZENIAKONTAKT
 
 


 
PROGRAMY


 
   

Prowadzę zajęcia dla gitarzystów chcących grać na gitarach 6 i 7-strunowych, w strojach normalnych, a także w drop’ach.

Program szkoły to system 2-letni i obejmuje zajęcia:

1. Zajęcia w duetach – poznanie około 6 utworów różnych wykonawców (utwory napisane na dwie partie gitarowe). Identycznie dla sekcji basu i perkusji, z tym, że te lekcje odbywają się indywidualnie.

2. Rozwijanie techniki instrumentalnej (gitarzyści). Zapoznanie się z takimi technikami jak:
• staccato,
• arpeggio,
• legato,
• taping

3. Nauka improwizacji na prostych kadencjach np.: II-7 V7 I7 i bluesie 12 taktowym.
Oczywiście zwracamy uwagę na poziom umiejętności naszych podopiecznych. Utwory, które będą poznawać osoby dopiero zaczynające, różnią się od tych, których będą się uczyć osoby grające już jakiś czas.

To samo dotyczy zagadnień w technikach gitarowych. Dla osób zaczynających będą to najprostsze ćwiczenia na staccato, legato czy taping. Natomiast dla osób bardziej już doświadczonych techniki bardziej kombinowane, czy łączone.

4. Zajęcia z harmonii. System poznania harmonii jest taki sam dla osób początkujących, jak i zaawansowanych. Chodzi o metodykę w przekazywaniu wiedzy z tego dość trudnego działu. Różnice w kształceniu na tym etapie są bardzo poważne, dlatego uważam za konieczne usystematyzowanie wiadomości przez podanie ich w ścisłe określonym rytmie i porządku poznawczym. System kształcenia harmonii muzyki w szkołach państwowych diametralnie różni się od tego w jaki sposób jest przekazywana harmonia muzyki współczesnej (chociażby w symbolice i nazewnictwie możemy znaleźć wiele różnic) w szkołach muzyki rozrywkowej.

Na wstępie poznajemy:

• interwały
• budowę akordu
• nazewnictwo
• harmonizację

Harmonie będziemy poznawali poprzez podzielenie jej na 6 głównych typów akordów. System ten w bardzo przejrzysty sposób wyjaśnia wszystkie zagadnienia związane z ogrywaniem akordów (nawet tych bardzo złożonych). Wyjaśnia użycie odpowiednich skal 7, 8 i 5 stopniowych (pentatonika). A także odpowiednich interwałów, czy też złożonych arpeggio.

1. Min7 – Akord molowy z septymą małą
• Skala dorycka
• Skala eolska

2. Maj7 – Akord durowy z septymą wielką
• Skala jońska
• Skala lidyjska

3. Niealterowana dominanta septymowa
• Skala miksolidyjska
• Skala lidyjska z septymą małą

4. Alterowana dominanta septymowa
• Skala superlokrycka
• Skala zmniejszona półton/ cały ton
• Skala frygijska durowa

5. Min7 (b5) – Akord półzmniejszony
• Skala lokrycka
• Skala eolska z kwintą zmniejszoną
• Skala lokrycka z sekstą wielką

6. Akord zmniejszony
• Skala zmniejszona cały ton/ półton
• Skala superlokrycka z sekstą wielką

Każdą z tych skal musimy rozpatrzeć pod względem:
• budowy skali
• pentatonik
• arpeggio
• triady
• interwałów

Przy odpowiednim podejściu do pracy, materiał ten można poznać w przeciągu 2 lat.
Ale pamiętajcie, zgłębiać go będziecie całe życie!

Program dla osób uczęszczających na zajęcia, nie biorących udziału w zajęciach z gry zespołowej (dotyczy gitary i basu), wygląda następująco:

1. Lekcje indywidulane 1x w tygodniu
2. Zajęcia z harmonii 1x w miesiącu

Program dla osób uczęszczających na zajęcia, biorących udziału w zajęciach z gry zespołowej (dotyczy gitary i basu), wygląda następująco:

1. Lekcje w duetach 1x w tygodniu
2. Zajęcia z harmonii 1x w miesiącu
3. Zajęcia zespołowe 2x w miesiącu